Ochrana osobních údajů

Ke zpracování osobních údajů zákazníků přistupujeme vždy odpovědně tak, aby bylo maximálně účelné a bezpečné. Shromažďujeme, uchováváme a zpracováváme pouze nezbytně nutné osobní údaje zákazníků s cílem zajistit efektivní vzájemnou komunikaci, možnost nakupování prostřednictvím e-shopů naší společnosti a za účelem účasti zákazníků v zákaznickém programu „Zákaznická karta Zvěrokruh“ a v rámci Chovatelského klubu. Veškeré osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití a zaměstnanci společnosti jsou povinni jednat v souladu s interní směrnicí společnosti, která upravuje nakládání s osobními údaji zákazníků.

Společnost Samohýl group a. s., se sídlem Smetanova 1058, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČ: 25928996, (dále jen „společnost“) je správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a jako správce osobní údaje o zákaznících uchovává a zpracovává v souladu s platnými zákony a nařízeními.

Osobní údaje zákazníků společnosti (zejména Jméno, Příjmení, E-mail, Telefonní číslo, Doručovací adresa, případně Fakturační adresa, Název firmy, Sídlo firmy, IČ, DIČ) jsou zpracovávány manuálně nebo automatizovaně a jsou uchovávány v elektronické podobě na zabezpečených serverech.

Osobní údaje zákazníků společnosti mohou být zpřístupněny zaměstnancům společnosti, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností. Osobní údaje zákazníků společnosti mohou být dále zpřístupněny zpracovatelům, s nimiž má společnost uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, v případě ochrany zákonných práv společnosti, v případě restrukturalizace společnosti (například převzetí provozovny franšízovým partnerem) a případně dalším osobám v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje mohou být předávány i mimo země EU, a to vždy za splnění zákonných podmínek. Osobní údaje jsou předávány zejména následujícím zpracovatelům:

  • Externí dopravci – osobní údaje jsou předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zásilek s objednaným zbožím.
  • Provozovatelé platebních bran využívaných pro internetový obchod – je předáván e-mail zadaný kupujícím vobjednávce pro účely zasílání potvrzení ze systému dané platební brány.
  • Dodavatelé společnosti – osobní údaje jsou předávány vminimálním rozsahu, který je nutný pro poskytnutí sjednaných služeb zákazníkům a pro splnění legislativních požadavků.
  • Společnosti zajišťující technologické služby, například podporu a provoz našich webových stránek, mobilních aplikací – osobní údaje jsou poskytovány vminimálním rozsahu nutném kzajištění služby.
  • Společnosti zajišťující přímý marketing, například zasílání zpravodaje Zvěrokruhu, elektronických nabídek – osobní údaje jsou předávány vminimálním rozsahu, který je nutný kdoručení informaci, u kterých dal zákazník dobrovolný souhlas s doručováním.

Zákazník předává své osobní údaje a souhlas s jejich zpracováním dobrovolně, udělené souhlasy může kdykoliv odvolat, má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz (tzv. „právo být zapomenut“), omezení zpracování, přenositelnost, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost u dozorového úřadu, a dále má právo na následující informace: účely zpracování osobních údajů, jejich právní základ vč. oprávněných zájmů, příjemci pro zpřístupnění, plánovaná doba uložení osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od zákazníka.

Uplatnění zákonných práv v oblasti zpracovávání osobních údajů může zákazník provést písemně na adresu společnosti: Samohýl group a. s., Smetanova 1058, 512 51 Lomnice nad Popelkou, případně e-mailem na adrese: osobni.udaje@samohyl.cz. Na žádost reagujeme co nejdříve, nejpozději do 30 dní od doručení žádosti.

Specifická pravidla pro zpracování osobních údajů

1. Osobní údaje při provozování internetových obchodů společnosti

Jednotlivé kupní smlouvy jsou po svém uzavření archivovány společností, a to ve formě elektronické, a jsou přístupné pouze společnosti.

V případě, že kupující poskytuje osobní údaje prostřednictvím e-shopu (zejména na samostatném registračním formuláři, při odesílání objednávky zaškrtnutím příslušného políčka pod formulářem pro vyplnění osobních údajů, v případě předání osobních údajů bez registrace do e-shopu), budou jeho osobní údaje využity pro potřeby vyřízení objednávek a souvisejících úkonů, pro potřeby doručení zásilek s objednaným zbožím, pro potřeby realizace a zpracování zvoleného způsobu platby, pro potřeby případné následné reklamace, případně pro další účely, pro které se souhlas kupujícího se zpracováním osobních údajů nevyžaduje.

2. Osobní údaje poskytnuté při registraci pro zasílání obchodních sdělení (newsletter)

E-mail zadaný kupujícím nebo uživatelem ve formuláři pro registraci zasílání obchodních sdělení (ve formuláři pojmenováno jako newsletter) může být společností využíván k zasílání obchodních sdělení (informace o zboží, cenové nabídky aj.) prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. Každé takto zaslané obchodní sdělení bude obsahovat možnost, jak jednoduše a zdarma odmítnout zasílání dalších obchodních sdělení. Kupující nebo uživatel může rovněž požádat o zrušení zasílání obchodních sdělení písemně prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu osobni.udaje@samohyl.cz..

3. Internetové stránky provozované společností

Při užívání webových stránek společnosti je uživatel vyzván k souhlasu s používáním a ukládáním souborů „cookies“. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby soubory „cookies“ byly ukládány do jejich koncových zařízení např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení nebo zakážou v nastavení prohlížeče ukládání souborů „cookies“.

K odvolání uděleného souhlasu mohou uživatelé využít technické prostředky (nastavení) internetového prohlížeče, kde lze soubory „cookies“smazat. Ukládání souborů „cookies“ z internetových stránek společnosti mohou uživatelé v nastavení prohlížeče také trvale zakázat a již uložené soubory „cookies“ ze svého zařízení zcela odstranit. V nastavení internetového prohlížeče lze také zakázat ukládání souborů „cookies“ třetích stran, jejichž služeb společnost využívá.

„Cookies“ jsou malé textové soubory, které do počítače, mobilního telefonu nebo tabletu ukládá internetový prohlížeč na žádost webových stránek, které si uživatel prohlíží. Tyto soubory obsahují některé informace z předchozích návštěv uživatele daných webových stránek. Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná.

Internetové stránky společnosti používají soubory „cookies” pro zajištění své základní i pokročilé funkcionality, ke zvýšení komfortu uživatelů, k analýze provozu a návštěvnosti, k reklamním a remarketingovým aktivitám, v rámci kterých nám pomáhají s lepším cílením reklamních kampaní. Některé soubory „cookies” vytvořené užitím internetových stránek společnosti mohou být zpřístupněné třetím stranám, například

Více informací o souborech „cookies“ naleznete na adrese http://www.aboutcookies.org (v angličtině) a také http://support.microsoft.com/gp/cookies/cs Informace, jak společnost Google a její partneři využívají soubory „cookies“ v reklamě, získáte na adrese
.https://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/ads/ a detailní informace, které typy souborů „cookies“ společnost Google a její partneři využívají, naleznete na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/types/.

Tato pravidla nabývají účinnosti dne 25. 5.2018.